Om Steinverdi

Et innovasjonsselskap 
for massene

Steinverdi AS ble stiftet av Bærum kommune i 2021 for å forvalte og drifte det digitale markedssystemet. Selskapet er i dag 100% eiet av Bærum kommune, men andre offentlige virksomheter inviteres nå inn som medeiere. Gjennom offentlig majoritetseierskap skal det sikres at det digitale markedssystemet forblir en nøytral plattform hvor samfunnsnytte, og ikke økonomiske hensyn, forblir hovedformålet.
Les mer

Om Porfyr

En digital markedsplass for overskuddsmasser

I oktober 2022 inngikk Bærum kommune et innovasjonssamarbeid med Norconsult Digital om å utvikle et digitalt markedssystem for overskuddsmasser. Markedssystemet Porfyr skal være et viktig verktøy for byggherrer, entreprenører, mottak- og produksjonsanlegg og andre som ønsker å gjenbruke stein- og anleggsmasser, og redusere transport med det mest miljøeffektive alternativet. 
Les mer
Våre samarbeidspartnere og investorer
Steinverdi AS
Rådhustorget 2
1337 Sandvika

Org. nr.: 827 687 162
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram