Steinverdi AS leter etter digitale hoder og dyktige fagfolk

27. september 2023

Vi søker etter dere som brenner for bærekraftig innovasjon og ønsker å jobbe i et nystartet selskap i skjæringspunktet mellom teknologi, offentlig og privat forretningsutvikling.


Arbeidssted: Bærum
Utdannelse: Høyere utdannelse innen relevante fagområder (bachelor/master)
Erfaring: Minimum 3 år, digital kompetanse kan erstatte evt. manglende erfaring
Start: Umiddelbart
Bransje: Tech, Start-up, ressursforvaltning, bærekraft, offentlig-privat samarbeide
Nøkkelkompetanser: Prosjektledelse / Produktutvikling digitale systemer / Forretningsutvikling/ Gode kommunikasjonsevner


I forbindelse med samferdselsutbygging og andre anleggsarbeider oppstår det store mengder overskuddsmasser av ikke-forurenset jord, stein, betong og asfalt. I dag nyttiggjøres overskuddsmassene i liten grad, og praksisen med uttak av nye masser, forbruk, deponering og lange transportveier fører til store klimautslipp og negative effekter på lokalmiljøet.

Bærum kommune sitter tett på disse problemstillingene, med store mengder overskuddsmasser i forbindelse med infrastrukturprosjekter i regionen det neste tiåret. Bærum Ressursbank ble etablert som et tverrfaglig prosjekt for å avhjelpe situasjonen. Bærum Ressursbank har blant annet tatt initiativ til å utvikle et markedssystem som skal gjøre det enklere å utnytte verdien av overskuddsmasser lokalt. Innledningsvis vil fokus være på utnyttelse av steinmasser, men andre fraksjoner kan inkluderes etterhvert.

Markedssystemet Porfyr er en digital plattform som skal legge til rette for trygg handel av steinressurser og gi et enklere, tettere og smartere samarbeid mellom bransjeaktørene. Systemet blir utviklet gjennom et innovasjonspartnerskap mellom Bærum kommune, Norconsult Digital og Norsk Gjenvinning m3. Prosjektmedarbeideren vil få stor mulighet til å styre og påvirke sluttresultatene.

Steinverdi AS er et aksjeselskap opprettet og hel-eiet av Bærum kommune. Formålet til Steinverdi er å utvikle, eie og drifte markedssystemet. Selskapet vurderer aktuelle kandidater som vil være med på utviklingen av markedssystemet, forberedelse og nasjonal lansering i Norge til sommeren 2024. Stillingene vil videreføres i ny rolle som du kan være med på å påvirke etter markedslanseringen. Det skal gradvis ansettes, bygges og utvikle et sterkt team. Som ansatt i Steinverdi vil du jobbe tett sammen med Bærum Ressursbank, innovasjonspartneren, private og offentlige bransjeaktører og offentlige etater.

Oppgaver og ansvar:

  • Være sentral i produktutviklingen av det digitale markedssystemet
  • Kommunikasjon med kommunen, bransjeaktører, fremtidige brukere, innovasjonspartner og investorer
  • Følge opp og drive utviklingsløpet av markedssystemet, inkludert planlegge og gjennomføre pilot-tester og foreta eventuelle omprioriteringer
  • Jobbe tett sammen med innovasjonspartneren som utvikler løsningen
  • Være med på utvikle driftsselskapet Steinverdi AS, både oppkapitalisering mot relevante aktører og ansettelse av et riktig team.

Vi ser etter en som:

  • God it-kompetanse for å kunne forstå hvilke prioriteringer som må gjøres i utviklingsløpet, og hvilke implikasjoner de vil ha på sluttproduktet
  • Forståelse for produktutviklingsprosesser og offentlig-privat samarbeide
  • Gode kommunikasjonsevner mot et bredt spekter av interessenter
  • Gjerne noe erfaring med forhandlingsprosesser, både taktisk og operasjonelt

Lønn: Etter avtale


Ytterligere info: https://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/samfunnsutvikling/om-barum-ressursbank/

Kontaktperson:

Jon Østby
E-post: jon.ostby@baerum.kommune.no

Margaret Tyszczuk Østby
E-post: margaret.ostby@baerum.kommune.no

Søknadsfrist: løpende

Steinverdi AS
Rådhustorget 2
1337 Sandvika

Org. nr.: 827 687 162
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram