om oss

Et innovasjonsselskap 
for massene

Steinverdi AS ble stiftet av Bærum kommune i 2021 for å forvalte og drifte det digitale markedssystemet. Selskapet er i dag 100% eiet av Bærum kommune, men andre offentlige virksomheter inviteres nå inn som medeiere. Gjennom offentlig majoritetseierskap skal det sikres at det digitale markedssystemet forblir en nøytral plattform hvor samfunnsnytte, og ikke økonomiske hensyn, forblir hovedformålet.

Steinverdi AS har sitt utspring fra kompetansemiljøet i Bærum Ressursbank, som fra oppstarten i 2017 har bygget opp et anerkjent fagmiljø innen gjenbruk av stein- og anleggsmasser. Bærum Ressursbank var med på å utarbeide Miljødirektoratets rapport M-2074 Tverrsektorielt prosjekt om disponering av jord og stein som ikke er forurenset, som beskriver flere tiltak for å tilrettelegge for bedre utnyttelse av overskuddsmasser. Etableringen av den digitale markedsplassen er basert på anbefalte tiltak fra rapporten.

Våre samarbeidspartnere og investorer

Steinverdi AS
Rådhustorget 2
1337 Sandvika

Org. nr.: 827 687 162
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram