Porfyr

En digital markedsplass for overskuddsmasser

I oktober 2022 inngikk Bærum kommune et innovasjonssamarbeid med Norconsult Digital om å utvikle et digitalt markedssystem for overskuddsmasser. Markedssystemet Porfyr skal være et viktig verktøy for byggherrer, entreprenører, mottak- og produksjonsanlegg og andre som ønsker å gjenbruke stein- og anleggsmasser, og redusere transport med det mest miljøeffektive alternativet. I systemet kan byggherrer og anleggsprosjekter som har overskudd av masser, tilby disse til nærliggende prosjekter eller andre aktører som har behov for masser av tilsvarende kvalitet.

Gevinstene er store og kommer alle til gode; gjenbruk av masser til riktig formål, færre masser til deponi, mindre naturinngrep fra uttak av nye masser, lavere utslipp av klimagasser, reduserte transportkostnader, reduksjon i belastning på veinettet og andre utfordringer fra tungtransport. Vi ser at bransjen er i omstilling og leter etter miljøkloke løsninger – og vårt digitale markedssystem er en av de kloke valgene.

Våre samarbeidspartnere og investorer

Steinverdi AS
Rådhustorget 2
1337 Sandvika

Org. nr.: 827 687 162
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram